20-05-2020

Vers Nieuws

Beleidsplan VERS 2020-2021

INHOUD 
1. Voor de makers van morgen

2. De organisatie (en haar ontwikkelingen)
   2.1 Stijging ledenaantal
   2.2 Verbeterde zichtbaarheid en communicatie
   2.3 Sponsorovereenkomsten en samenwerkingen
   2.4. Ontwikkeling werkgroepen
   2.5. Evaluatie & groei

3. Doelen
   3.1 Hoofddoel VERS
   3.2 De doelgroep
   3.3 De pijlers van VERS

4. Uitwerking doelen
   4.1 Pijler 1
   4.2 Pijler 2
   4.3 Pijler 3

5. Begroting

6. Organogram
1. VOOR DE MAKERS VAN MORGEN


Tijden veranderen, technieken veranderen en zo ook de manieren van samenwerken. Maar de maker van morgen is flexibel en verandert mee. VERS biedt al sinds 1996 een platform waar je anderen kunt ontmoeten, je skills en kennis verder kunt ontwikkelen en jezelf kunt presenteren en we zien dat de vraag naar een actief netwerk steeds sterker toeneemt. We zijn ondernemend, creatief en innovatief. Dit maakt ons sterk! We hebben altijd al hard moeten werken om een plekje te veroveren en de huidige beperkingen veranderen daar niets aan. Want maken zullen we, met elkaar.

VERS is een vereniging voor én door nieuwe makers. We begrijpen dus heel goed waar je mee te maken krijgt. Je wilt jezelf ontwikkelen tot professioneel beeldmaker, leren, doorgroeien, begrijpen wat jij kunt toevoegen aan deze industrie en wat de industrie jou kan bieden. Je bent gedreven en zoekt verrijking. Wij zijn ook gepassioneerd over ons vakgebied en heten iedereen welkom die onze visie deelt. Zoek je een manier om meteen in het diepe te duiken en snel je netwerk uit te breiden? We've got you! Of wil je juist eerst even observeren, je laten informeren en het water in de filmwereld peilen? We've got you! Jij bepaalt hoe VERS voor je werkt.

De komende jaren zullen wij actief blijven groeien en verder professionaliseren. We zullen uitbreiden om toegankelijker te worden voor nieuwe makers buiten Amsterdam. We zullen nieuwe platforms onderzoeken, zodat onze content zichtbaarder en effectiever wordt. En we zullen streven naar verbetering van bestaande en nieuwe partnerships om onze doelen te verwezenlijken.

VERS heeft een groot netwerk van beeldmakers jong en oud, waar veel potentie in zit voor connecties, samenwerkingen en kennisuitwisseling. Wij geloven in verbinding tussen nieuwe makers, zowel onderling als met professionals die al jaren in het vak zitten. Op deze manier verkleinen we het gat tussen opleiding en een succesvolle carrière. We maken je bewust van de mogelijkheden en creëren kansen waar deze nog niet bestaan, zodat jij jouw potentieel kan waarmaken.

Want VERS is er voor jou!

2. De organisatie (en haar ontwikkelingen)


VERS bestaat sinds 1996 en is de grootste netwerkvereniging van Nederland voor nieuwe beeldmakers. Voor ambitieuze en gedreven makers die altijd op zoek zijn naar nieuwe initiatieven om te starten binnen de film- en creatieve industrie. In de afgelopen jaren is er een structuur ontstaan van activiteiten: het online en offline Magazine, de maandelijkse thema- en debatavonden, het jaarlijkse filmfestival in het park en een jaarlijks filmfestival waar prijzen voor talentvolle filmmakers worden uitgereikt: de VERS Film Awards. Er werken momenteel rond de 45 vrijwilligers bij VERS (hierna: actieve leden).

Vorig jaar is er een aantal doelen en maatregelen geformuleerd die ervoor moesten zorgen dat VERS na een inactieve periode weer meer op de kaart werd gezet. Het afgelopen jaar is hier al veel vooruitgang in geboekt en is er een positieve lijn uitgezet.

De doelen van vorig jaar waren het vergroten van het ledenaantal, het verbeteren van de zichtbaarheid en communicatie, het opzetten en onderhouden van nieuwe sponsorovereenkomsten en samenwerkingen, het doorontwikkelen van de werkgroepen, en het professionaliseren van de organisatie. Hieronder volgt puntsgewijs een korte samenvatting van de ondernomen stappen en activiteiten ten behoeve van deze doelen:


2.1 Stijging ledenaantal
De gratis student-lidmaatschappen hebben aantal leden doen stijgen: van 376 naar 416 leden. De jaarlijkse contributie-inkomsten zijn echter wel omlaag gegaan. Er is gekozen om het studentlidmaatschap gratis te maken, zodat studenten tijdens hun studie VERS al kennen en erna lid blijven. Dit wordt een grote uitdaging, zeker in deze financiële onzekere tijd. We moeten concrete plannen maken over de aanpak hiervan.

Daarnaast zijn er veel afmeldingen geweest, met als voornaamste reden dat er geen gebruik werd gemaakt van de activiteiten van VERS. Dit hebben wij opgevat als een duidelijk signaal, waardoor vorig jaar gekozen is voor een nieuwe strategie. Het idee was om eerst VERS terug op de kaart te zetten en het aantal activiteiten en de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren. Er zijn veel nieuwe samenwerkingen aangegaan om het lidmaatschap interessanter te maken. Zo zou er weer meer en vernieuwde binding moeten ontstaan met VERS. Er is echter niet voldoende gedaan om dit ook te promoten. Ook de gratis student-lidmaatschappen zijn niet voldoende gepromoot. Wel is er aan het eind van vorig jaar een bestuurslid aangenomen voor marketing & communicatie om dit op te pakken.

Het doel voor komend jaar blijft dan ook om de voordelen van een VERS-lidmaatschap te verhelderen en uit te breiden. Het voornaamste doel blijft om VERS-leden interessante kortingen en samenwerkingen te bieden, die hen als ondernemers vooruit kunnen helpen. Ook zal er gewerkt worden aan het verduidelijken van de verschillende soorten lidmaatschappen, ook voor bedrijven, waardoor hopelijk die de contributie-inkomsten weer kunnen doen stijgen.


Aantal leden VERS


2.2 Verbeterde zichtbaarheid en communicatie
De website was verouderd en toe aan een update die paste bij een vernieuwd VERS. Het afgelopen jaar is de website dus volledig onder handen genomen door Studio Veen. Daarnaast hebben zij ook een nieuwe huisstijl gecreëerd die in alle uitingen terugkomt. Zo moet duidelijker worden dat alle verschillende werkgroepen van VERS onder dezelfde noemer vallen, verenigd zijn. De website en huisstijl zijn feestelijk gelanceerd op de VERS Film Awards eind 2019. Alle bestuursleden en actieve leden staan met een uniforme foto op de website, om zo een gezicht te geven aan de organisatie.

Ook op social media zijn we het afgelopen jaar actiever geworden, maar we zijn nog niet op het punt waar we willen zijn. Zo is het gratis lidmaatschap niet voldoende gepromoot en ook bijvoorbeeld de kortingsactie met samenwerkingspartners als Cineville niet. Hier liggen veel kansen voor komend jaar. Zodoende is er eind 2019 een bestuurslid aangenomen voor marketing & communicatie en in het eerste kwartaal van 2020 actieve leden voor grafisch design. De marcom van VERS werkt aan een communicatiestrategie voor komend jaar, die ervoor moet zorgen dat VERS actiever en zichtbaarder wordt, met een duidelijk ontwikkelde stijl qua toon en beeld.


2.3 Sponsorovereenkomsten en samenwerkingen
Samenwerkingen helpen ons om zichtbaarder te zijn en om het lidmaatschap interessant te maken. Via VERS kom je in contact met de filmwereld, plekken om je werk te tonen en informatie om je carrière te boosten. Het algemeen bestuur heeft afgelopen jaar veel tijd besteed in het aangaan van nieuwe partners. Hiermee heeft VERS algemeen een sterkere positie gekregen.

Een aantal partijen met wie het afgelopen jaar is samengewerkt zijn: VondelCS, Cineville, DAFF, NBF, 3Lab, Beeld en Geluid, Cinekid, IDFA, NFF, de Ontmoeting, EYE, Filmpeople, Go Short, IFFR, Scriptacademy, Imagine Film Festival, Vondelpark3, Cinecrowd, Rose Stories, Scriptbank, Shortcutz, Melkweg Cinema en Studio Veen.

Naast veel nieuwe contacten hebben we de huidige contacten warm gehouden. In de toekomst willen we dit natuurlijk voortzetten en het liefst verder uitbreiden.
We hebben ons afgelopen jaar niet zo actief ingezet voor nieuwe sponsoren als we ons van tevoren voorgenomen hadden. Het Magazine heeft wat extra inkomsten kunnen genereren, maar voor VERS algemeen valt nog veel te behalen. Dit is iets waar we het komende jaar veel meer op moeten inzetten en ook al mee bezig zijn.


2.4. Ontwikkeling werkgroepen
Het afgelopen jaar vonden we het soms moeilijk om actieve leden op de juiste manier gemotiveerd te houden en om gemaakte afspraken goed te handhaven. Om duidelijker te maken dat VERS een professionele organisatie is, die motivatie en inzet verwacht van haar vrijwilligers en daarvoor voldoende voordeel moet bieden aan haar vrijwilligers, hebben we vrijwilligerscontracten in het leven geroepen. Hierin worden duidelijke afspraken gemaakt tussen VERS en de actieve leden, waar beide partijen zich aan moeten houden.

Verder zien we een grote vooruitgang op het gebied van actieve leden. VERS telt op dit moment 39 actieve leden. We gebruiken communicatiekanalen als Slack, die door iedereen veelvuldig gebruikt worden en die de samenwerking op afstand enorm vergemakkelijken. We zouden echter wel graag nog meer willen doen op het gebied van contact onderling. Zo willen we vaker actieve leden-uitjes of -borrels organiseren en ervoor zorgen dat actieve leden duidelijk kunnen profiteren van het VERS netwerk en echt kunnen groeien in hun rol. Hierin ligt een actieve rol voor het bestuur.


2.5. Evaluatie & groei
Op het moment van schrijven bestaat de organisatie van VERS uit een algemeen bestuur van drie leden en daarnaast een uitvoerend bestuur van vijf leden, die ieder een werkgroep aansturen. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een secretariaat, die verantwoordelijk is voor de ledenadministratie en infrastructuur op de website.

Met het aanstellen van een nieuwe penningmeester en een bestuurslid marketing & communicatie, hopen we een professionaliseringsslag te kunnen maken voor VERS. De penningmeester zal ook de rol van zakelijk leider op zich nemen en zoeken naar relevante samenwerkingen, sponsorovereenkomsten en eventuele verbeteringen in het financiële beleid, om zo de financiële gezondheid van VERS ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Het bestuurslid MarCom heeft hierin ook een belangrijke rol en wil daarnaast continuïteit in de zichtbaarheid van VERS aanbrengen.

3. Doelen


In dit hoofdstuk wordt de nieuwe insteek van VERS toegelicht. Inclusief een hoofddoel, pijlers, subdoelen en een doelgroepomschrijving. De doelen zijn gebaseerd op de analyse en evaluatie uit hoofdstuk 2.


3.1 Hoofddoel VERS
Het hoofddoel van VERS zoals beschreven in de statuten is als volgt:
"Bevorderen van de productiviteit van nieuwe beeldmakers in Nederland."

We willen een platform zijn voor nieuwe makers om zich te presenteren, anderen te ontmoeten en verder te ontwikkelen en - waar nog niet bestaand - deze kansen mogelijk te maken. De pay off van VERS is: "Voor de beeldmaker van morgen."

De kernwaarden van VERS formuleren we als volgt:
Verbindend, verrijkend, gedreven, inclusief.
     Wat we doen: verbindend
     Wat we geven: verrijkend
     Wat we zijn: gedreven
     Waar we voor staan: inclusief


3.2 De doelgroep
Primair:
18 t/m 35 jaar: Voor de nieuwe ondernemer die beeldmaker is.
[beeldmaker: self-made of afgestudeerd aan een media-opleiding t/m eerste 10 jaar van je carrière]
Secundair: film geïnteresseerden werkende in de filmindustrie of met de ambitie om maker te worden.


3.3 De pijlers van VERS
Bij VERS kun je terecht voor een Kickstart van je carrière. Dit houdt in:

1. VERS is een plek om anderen te ontmoeten en te netwerken en geïnspireerd te raken. Een plek waar iedereen zich welkom voelt.

2. VERS is een professionele organisatie, met een duidelijke structuur en eenheid. Onze doelgroep is op de hoogte van alle mogelijkheden en alle actieve leden voelen zich betrokken.

3. VERS is een plek waar je je kennis en kunde binnen de audiovisuele kunsten verder kunt ontwikkelen en jezelf kunt presenteren. VERS biedt hiervoor een breed scala aan mogelijkheden en maakt zichtbaar waar relevante externe mogelijkheden zich bevinden (wedstrijden, fondsen, talent-trajecten).

4. Uitwerking doelen


De pijlers zullen gedurende de komende beleidsperiode blijven gelden. Hieronder werken we een aantal punten kort uit die we door gaan voeren, maar we blijven flexibel en alert om nieuwe punten gedurende het jaar toe te voegen of aan te passen.


4.1 Pijler 1
"VERS is een plek om anderen te ontmoeten en te netwerken en geïnspireerd te raken. Een plek die mensen verbindt en waar iedereen zich welkom voelt."

- We gaan activiteiten meer spreiden over Nederland: maandelijkse thema-avonden in Amsterdam, opstarten in Rotterdam, via festivals in andere steden en actief online.
- Organisatie doorzetten van VERS Film Awards en maandelijkse thema-avonden (ook online).
- Diverse events in samenwerking met externe partijen, zoals filmfestivals. Maar ook filmavonden organiseren (bijv. met Cineradar) waar ook minder bekende makers en films een podium krijgen.
- We hebben het niet meer over jonge makers, maar nieuwe makers. Het gaat niet om leeftijd.
- Meer verbinding tussen werkgroepen onderling creëren. Bijvoorbeeld door gezamenlijke vergaderingen van werkgroepen.
- We focussen op kwalitatieve leden, niet op kwantitatief. Dit betekent dat we eerder de focus leggen op huidige leden binden en ervoor zorgen dat zij gebruik maken van alles wat VERS biedt, dan dat we focus leggen op betalende leden, die niet gebruik maken van hun lidmaatschap.
- Iedereen telt mee en elke geïnteresseerde in de AV-sector (i.e. bovengenoemde doelgroep) is welkom bij VERS en zou zich welkom moeten voelen.


4.2 Pijler 2
"VERS is een professionele organisatie, met een duidelijke structuur en eenheid. Onze doelgroep is op de hoogte van alle mogelijkheden en alle actieve leden voelen zich betrokken."

- De grote groei die VERS doormaakt vraagt om een aangepaste structuur. Voor de verschillende onderdelen van VERS hebben we deze nieuwe namen opgesteld, die meer duidelijkheid bieden:
     - Magazine --> Redactie
     - Avonden --> Events
     - Awards --> Festivals
- We gaan komend jaar actiever sponsoren werven. Met een nieuwe penningmeester wil het algemeen bestuur meer inzetten op de werving van sponsoren voor VERS breed. Het verbinden van sponsoren zal zorgen voor financiële stabiliteit, waarmee we de professionaliteit kunnen blijven waarborgen.
- Het lidmaatschap actief promoten. Zodat iedereen die ons nodig heeft, ook weet dat we bestaan en wat we hen bieden. Activeren bestaat uit: compleet overzicht van alle kortingen en voordelen op de website, promotie van het lidmaatschap en voordelen via diverse (sociale) kanalen. Promotie van het lidmaatschap via externe partijen en academies. Dit moet er ook aan gaan bijdragen dat het aantal lidmaatschappen zal stijgen.
- Nieuwe actieve leden tekenen een vrijwilligerscontract en de coördinatoren houden evaluatiegesprekken om de actieve leden te blijven binden.
- We gaan de organisatie achter VERS zichtbaarder maken, zodat de persoonlijke inzet zichtbaarder wordt en tegelijk de organisatie toegankelijker.
- Mogelijkheid creëren voor actieve leden om te groeien in eigen werkgroep of over te stappen naar andere werkgroepen als ze hier behoefte aan hebben. Op deze manier stimuleren we actieve leden om zichzelf door te ontwikkelen en alles uit VERS te halen.
- Evalueren van activiteiten, om te leren wat we nog beter kunnen doen. Zo halen we alles uit onze activiteiten en blijven we professioneel. Ook is het voor VERS belangrijk dat haar actieve leden blijven leren van hun werkzaamheden bij VERS, evaluaties horen hier ook bij.
- Het schrijven van een beleidsplan ieder jaar en het houden van een ALV en nauw contact houden met de recent opgezette kascommissie. Op deze manier volgt VERS haar statuten en werkt als een professionele vereniging.
- Maken van een 2-pager, sponsorboekje met alle informatie over sponsorschap van VERS.
- Het marketing & communicatie bestuurslid van VERS schrijft dit jaar een communicatieplan in lijn van dit beleidsplan en voert dit communicatieplan uit.


4.3 Pijler 3
"VERS is een plek waar je je kennis en kunde over audiovisuele kunsten verder kunt ontwikkelen en jezelf kunt presenteren. VERS biedt hiervoor een breed scala aan mogelijkheden en maakt zichtbaar waar relevante externe mogelijkheden zich bevinden (wedstrijden, fondsen, talent-trajecten)."

- Speciaal voor VERS-leden willen we exclusieve leden-events gaan aanbieden. Deze zijn alleen toegankelijk als je lid bent. Zo krijgen leden bijvoorbeeld sneller of makkelijker toegang tot bepaalde netwerkopties, informatie en ontwikkelingstrajecten. Dit moet ook bijdragen aan de stijging van het aantal lidmaatschappen.
- Mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een nieuw talentontwikkelingstraject in samenwerking met een externe partij.
- Promoten van externe kansen voor onze leden, zoals wedstrijden, fondsen, talent-trajecten. Dit doen we via al onze (social) kanalen.
- Het bestuur onderhoudt haar netwerk en blijft deelnemen aan vergaderingen om op de hoogte te zijn wat er speelt in de sector. Op deze manier blijven we ook op zoek naar eventuele nieuwe relaties die we kunnen opzetten, die een toegevoegde waarde kunnen leveren aan onze leden.
- Huidige contacten met externe partijen warmhouden en onze leden aan hun activiteiten blijven verbinden. Zoals: IDFA, IFFR, NFF en Cineville.
- Alles wordt online breder: Voor de redactie kijken we per onderwerp in welke vorm we verslag gaan doen. Dit kan zijn: podcasts, artikelen, video's, kunstwerkjes, magazine. Op deze manier zijn er voor leden ook veel mogelijkheden om zichzelf te presenteren.
- Naast de fysieke VERS events, hebben we ook mogelijkheden om events te hosten via Zoom.
- Nieuwe plekken creëren om eigen werk te laten zien, zoals: Melkweg, Film in het Park.
- Door het brede aanbod van informatie en netwerkmogelijkheden wordt VERS onmisbaar, een household name.

5. Begroting6. Organogram

 

 

17-07-2022

Vers Nieuws

Open Call: The Eyes of Myths »

VERS VOLGEN

     

SCHRIJF JE IN
VOOR DE NIEUWSBRIEF