14-03-2023

Vers Nieuws

Beleidsplan VERS 2022-2023

Inhoud
 1. Voor de makers van morgen
 2. Evaluatie 2021
 3. VERS
 4. Toekomst
 5. Begroting


1. Voordemakersvanmorgen

Je bent een beginnende beeldmaker. De wereld ligt aan je voeten. Dit is de tijd om je te laten zien en uit te spreken. Verhalen die nog verteld moeten worden, belangrijk zijn om gehoord te worden. Je hebt een visie, een drang zelfs om deze verhalen met de wereld te delen, hoe mooi of hard ze ook zijn, hoe fantasierijk ver weg of realistisch dichtbij ze ook staan.

Voor deze nieuwe talenten die op zoek zijn naar een bruggetje naar de gevestigde filmsector is er VERS. We bieden al sinds 1996 een platform aan waar je anderen kunt ontmoeten, je skills en kennis verder kunt ontwikkelen en jezelf kunt presenteren. Je wilt jezelf ontwikkelen tot professioneel beeldmaker, leren, doorgroeien, begrijpen, gehoord worden, wat jij kunt toevoegen aan deze industrie en wat de industrie jou kan bieden. Je bent gedreven en zoek verrijking.

Bij VERS begrijpen we dit heel goed. We zijn een vereniging voor én door nieuwe beeldmakers. Wij zijn ook gepassioneerd over ons vakgebied en heten iedereen welkom die onze visie deelt. VERS heeft een groot netwerk van beeldmakers jong en oud, waar veel potentie in zit voor connecties, samenwerkingen en kennisuitwisseling. We verbinden graag nieuwe makers met professionals om het gat te verkleinen tussen opleiding en een succesvolle carrière. We maken je bewust van de mogelijkheden en creëren kansen waar deze nog niet bestaan, zodat jij jouw potentieel kan waarmaken. Jij bepaalt hoe VERS voor je werkt.

De afgelopen jaren kwam voor VERS de pandemie hard binnen. In 2020 moesten we al een flinke stap terug doen waardoor de fysieke VERS avonden, netwerkborrels, Film in het Park en de Awards niet door konden gaan. In 2021 probeerde we alles weer op te pakken, maar ook hier kwam de pandemie nog vaak om de hoek kijken. Maar als VERS blijven we meedenken en meebewegen met de situaties waarin we ons bevinden en kunnen vele events weer fysiek worden gehouden. Toch ontstond er een vraag naar een hybride vorm van de events. De bereikbaarheid in 2020 was nationale geworden door de online vorm en door de fysieke events wordt het toch weer lokaler. Een observatie waar we nog zeker mee bezig gaan.

Om als vereniging te blijven groeien heeft het nieuwe bestuursteam een ambitieus plan om een nieuwe wind door VERS te laten blazen voor 2022/2023. Er liggen al veel ideeën om de vereniging uit te breiden, toegankelijker en zichtbaarder te maken. We zullen ons blijven inzetten voor onze achterban, nu meer dan ooit. Want VERS is er voor jou.


2. Evaluatie2021

Begin 2021 heeft het vorige bestuur een beleidsplan geformuleerd voor het behouden van de groei en het continueren van het bouwen van een stevige fundering. Daarin zat er een grote focus op de overdracht naar een nieuw bestuur en dat deze zo efficiënt mogelijk zal verlopen. In de pijlers werden dus vooral focuspunten en vraagstukken beschreven waarin het nieuwe bestuur zijn eigen vrijheid kon pakken om de gezette doelstellingen in hun eigen weg te formuleren.
Door deze algemene opstelling van het beleidsplan 2021/2022 had het nieuwe bestuur de kans om VERS eigen te kunnen maken, te kunnen ontdekken en uiteindelijk zijn eigen draai te kunnen geven aan de koers van VERS. Hieronder bespreken we de door het vorige bestuur geformuleerde pijlers en de stappen die hierin gemaakt zijn.

2.1 PIJLER 1
VERS is een plek om anderen te ontmoeten en te netwerken en geïnspireerd te raken. Een plek die mensen verbindt en waar iedereen zich welkom voelt.

Ontmoeten en netwerken is lastig tijdens een pandemie. Het heeft even geduurd, voordat we onze activiteiten weer op een normale manier konden vormgeven. Een belangrijk onderdeel hiervan is de plek waar nieuwe makers elkaar kunnen ontmoeten. Nadat de heftige lockdowns voorbij waren, konden we langzaam maar zeker de samenwerking met onze nieuwe huis LAB111 verkennen met als eerste hoogtepunt het 25-jarig jubileum tijdens de driedaagse VERS Film Awards. Het was een groot succes met veel netwerkgelegenheden, talks en uiteraard films.

We hebben deze mogelijkheden met enthousiasme voortgezet tijdens onze maandelijkse events met aansluitende borrel. De gasten konden eindelijk weer op een laagdrempelige manier met elkaar en de sprekers in gesprek. De doorlopende focus hierbinnen was ook dit jaar inclusiviteit en een diverse representatie. Het is verweven met wie wij zijn om er bewust voor te zorgen dat iedereen zich welkom en gezien voelt binnen VERS.
De leden zijn natuurlijk de basis van VERS. Nieuwe makers worden lid om hun netwerk te vergroten en kennis over filmmaken op te doen. Afgelopen jaar hebben we gezien dat ons ledenaantal nagenoeg hetzelfde is gebleven. Dit komt deels doordat we er nog niet in zijn
geslaagd om actief leden te werven via onze eigen kanalen en via scholen en studies. We willen hier komende periode zeker mee aan de slag, omdat VERS nog veel heeft te winnen aan zichtbaarheid.
Ook het belang van een lidmaatschap is iets waar VERS continu kritisch op moet blijven. We moeten blijven vernieuwen en kijken hoe we - naast de toegankelijkheid voor niet-leden te blijven waarborgen - de waarde van een lidmaatschap kunnen blijven aantonen.

2.2 PIJLER 2
VERS is een professionele organisatie, met een duidelijke structuur en eenheid. Onze doelgroep is op de hoogte van alle mogelijkheden en alle actieve leden voelen zich betrokken.

2021 stond voor VERS in het teken van het samenstellen van een nieuw en ambitieus bestuur en de overdracht daarvan. Tijdens de overdracht moest het nieuwe bestuur VERS nog eigen zien te maken en werd vooral het beleidsplan dat vorig jaar werd gemaakt aangehouden. Als team zijn we afgelopen jaar gaan kijken hoe we VERS verder willen brengen en hoe wij ons willen inzetten voor de nieuwe makers.
De overgang van een volledig nieuw bestuur ging niet altijd even gemakkelijk. Door sommige gehaaste vertrekken zorgden voor onduidelijke overdrachten en moest er hier en daar gekeken worden naar volledige nieuwe structuren en naar het vormen van een eigen draai en koers voor VERS. Een nieuwe generatie bestuursleden zorgde voor nieuwe ideeën en nieuwe richtingen waarmee VERS wordt vormgegeven. Het nieuwe bestuur werkt beter met een vrijere omgangsvorm met elkaar als met de leden. Dit zorgde voor een grotere verantwoordelijkheidsgevoel bij elk team. Hierin is er ook gestuurd om meer samenwerkingen binnen teams aan te halen.
Echter zorgde de lockdown voor vele obstakels in de verbinding binnen het team. Waar er veel behoefte was om als nieuw team gezamenlijk de schouders eronder te zetten zaten we toch weer veel achter onze computers te meeting via Zoom. We bleven elkaar vaak zien op strak geplande meetings en waar het weer kon, probeerden we elkaar zoveel mogelijk fysiek te zien. Daarnaast werd er ook een whatsapp groep gemaakt met het gehele bestuur om elkaar op de hoogte te houden van elkaars bezigheden en werden externe film borrels vaak samen bezocht. Door middel van actief leden uitjes proberen we alle actieve leden binnen VERS verbonden te laten voelen.
Voor de eenheid van de communicatie naar buiten heeft de nieuwe hoofd van Marketing & Communicatie zich gericht op een duidelijke visuele eenheid in de social media accounts door middel van vormgeving.
Bij elk team binnen VERS ontstond ook een wisseling van wacht waardoor we extra ons best hebben moeten doen om VERS weer tot een eenheid te brengen. Daarin hebben we ook meer gekeken naar de samenwerkingen tussen de teams van VERS. Hierin is voor de voorbereidingen van de VERS Film Awards veel gebruik van gemaakt.

2.3 PIJLER 3
VERS is een plek waar je je kennis en kunde over audiovisuele kunsten verder kunt ontwikkelen en jezelf kunt presenteren. VERS biedt hiervoor een breed scala aan mogelijkheden en maakt zichtbaar waar relevante externe mogelijkheden zich bevinden (wedstrijden, fondsen, talent-trajecten).

Om kennis en kunde over audiovisuele kunsten te kunnen overbrengen zijn samenwerkingen essentieel. We gaan graag het gesprek aan met verschillende partijen in de industrie en op deze manier hebben we ook dit jaar weer onze samenwerking verstevigd en uitgebreid. Enkele succesvolle voorbeelden:

EYE: het programma Who is she? in het kader van Badlands over 60 jaar vrouwen in beeld. Met o.a. Willeke van Ammelrooy, Susan Visser en Hannah van Vliet
Cinekid: Ontwikkeling van jeugdproducties met Iris Hoogendoorn en Maurice Trouwborst Beeld en Geluid: langdurige samenwerking waarin we nieuwe kansen voor beginnende makers opzetten. Dit resulteerde begin 2021 in de start van het talentontwikkelingstraject ReFresh.
GoShort: Event over intimiteitscoördinatie op set
Dutch Academy For Film: Brainroom met VERS leden en gerenommeerde makers Melkweg en Cineville: Cineradar - podium voor beginnende makers door vertoning van films in bepaald thema
LAB111: Young Lab - een gratis vertoning winnen in LAB111 als nieuwe maker

Het is mooi om te zien dat we veel van onze samenwerkingen ook na de pandemie hebben kunnen voortzetten. 
Deze bestuursperiode hebben we veel gesprekken gevoerd met verschillende partijen en zijn we blijven onderzoeken wat relevant is voor onze leden. 
Dit is iets wat we graag in de volgende bestuursperiode willen voortzetten.

Nog een plek waar kennis en kunde bij VERS op een prachtige manier worden vertaald is bij de redactie. Er werden persoonlijke interviews met makers gehouden, de oprichters van VERS kwamen aan het woord en internationale filmfestivals werden bezocht. Het VERS-magazine met het actuele thema van de prestatiemaatschappij werd door heel het land naar verschillende bioscopen en al onze leden gedistribueerd. Om ook onze ecologische voetafdruk te verminderen zullen wij in de volgende bestuursperiode een opt-out mogelijkheid aanbieden om het magazine niet fysiek te ontvangen.

Op onze website en social media kanalen was ook veel kennis op te doen, door verschillende stories, online artikelen en posts. We zijn echter steeds meer tegen de grenzen van de mogelijkheden van de website aan gaan lopen en willen hier ook in een volgende bestuursperiode mee aan de slag.


3. VERS

VERS bestaat sinds 1996 en is de grootste netwerkvereniging van Nederland voor nieuwe beeldmakers. VERS zet zich in voor de ambitieuze en gedreven makers die altijd op zoek zijn naar nieuwe initiatieven om te starten binnen de film- en creatieve industrie.
In de afgelopen jaren is er een structuur ontstaan van activiteiten: het online en offline Magazine, de maandelijkse thema- en debatavonden, het jaarlijkse filmfestival in het park en een jaarlijks filmfestival waar prijzen voor talentvolle makers worden uitgereikt: de VERS film Awards.

Na twee jaar in een pandemie te hebben gezet maakte de fysieke avond, filmfestival in het park en de VERS film Awards het voor de Actieve leden binnen VERS een uitdaging. Maar desondanks hebben we met de VERS film Awards een driedaags festival kunnen organiseren om het 25 jarig jubileum van VERS te kunnen vieren. Langzaam konden fysieke avonden weer door gaan en konden we eindelijk gebruik maken van onze nieuwe locatie bij LAB111. Na een VERS avond kon er dan ook gezellig in het cafe bij LAB111 worden nageborreld en genetwerkt. De pandemie gooide af en toe ruis in ons beeld, maar we zijn weer op weg naar een nieuwe en verse VERS voor de nieuwe generatie beeldmakers.

3.1 Organisatie
 | 1 mei 2021 | 1 mei 2022
Reguliere leden | 173 | 160
Bedrijfslidmaatschappen | 12 | 12
Vrienden | 7 | 6
Actieve leden | 42 | 36
Student-lidmaatschappen | 79 | 104
Ereleden | 41 | 47
Totaal | 354 | 365
Aantal leden VERS

3.2 Cijfers socials
Deze cijfers zijn gebaseerd op het aantal facebook volgers, Instagram volgers, nieuwsbrief abbonees en website bezoekers.


3.2 DOELEN
Hoofddoel VERS

Het hoofddoel van VERS zoals beschreven in de statuten is als volgt:
Bevorderen van de productiviteit van nieuwe beeldmakers in Nederland.
We willen een platform zijn voor nieuwe makers om zich te presenteren, anderen te ontmoeten en verder te ontwikkelen en - waar nog niet bestaand - deze kansen mogelijk te maken. De pay off van VERS is: Voor de beeldmaker van morgen.
De kernwaarden van VERS formuleren we als volgt:

Verrijkend, verbindend, stimulerend, toekomstgericht

Verrijkend: tools bieden voor nieuwe makers
Verbindend: Netwerkmogelijkheden
Stimulerend: bieden het eerste zetje naar een professionele carrière
Toekomstgericht: voor een mooie toekomst voor nieuwe makers


3.3 OrganogramDoelgroep


Primair: 18 t/m 35 jaar. Voor de nieuwe ondernemer die beeldmaker is.
[beeldmaker: autodidact of afgestudeerd aan een media-opleiding tot en met de eerste 5 jaar van je carrière]

Secundair: Film geïnteresseerden werkende in de filmindustrie of met de ambitie om maker te worden.

De pijlers van VERS
VERS heeft de volgende doelen geformuleerd voor de volgende bestuursperiode:
 1. VERS heeft een heldere identiteit
 2. VERS is een professionele organisatie
 3. VERS is zichtbaar voor nieuwe makers en professionals


4. Toekomst

Dit plan zal in het teken staan van het continueren van het bouwen van een stevige fundering en een toekomstbestendige vereniging. We hebben voor de volgende bestuursperiode nieuwe pijlers gekozen. Dit is ontstaan vanuit de behoeftes en prioriteiten van het uitvoerend bestuur.

Bij een nieuw bestuur komen natuurlijk andere inzichten en meningen kijken. We hebben na een jaar een stabiele basis waar we mee vooruit kunnen. Het grootste belang blijft dat we nieuwe makers kunnen helpen met het starten van hun carrière. Om dit zo goed mogelijk te kunnen blijven doen zullen er grote stappen moeten worden gezet in onze identiteit, professionaliteit en zichtbaarheid. Met veel passie en ambitie gaan wij de volgende bestuursperiode in, waar ongetwijfeld weer veel op ons af zal komen en de behoeftes wellicht veranderen. Het succes van VERS valt of staat met betrokkenheid van haar (actieve) leden. Zij vormen de organisatie én achterban. Als zij de vrijheid voelen om hun nieuwsgierigheid en ambitie te volgen, komt dit de kwaliteit van de uitingen altijd ten goede .

4.1 PIJLER 1 - Identiteit
VERS heeft een heldere identiteit

 • -  Onderzoeken en verhelderen: waar staan we voor, wat moeten we bieden en voor wie is VERS bedoeld?
 • -  Specificeren: Hoe gaan we gerichter te werk en worden we duidelijker in wat we doen?
 • -  Communicatie: Hoe gaan we deze identiteit in het vervolg intern en extern
 • communiceren
 • -  Motivatie: Het is essentieel voor de toekomst van VERS om uit te kunnen leggen
 • waarom je VERS-lid moet worden en blijven

4.2 PIJLER 2 - Professionaliteit
VERS is een professionele organisatie

 • -  Actieve leden: Hoe zorgen we ervoor dat actieve leden betrokken blijven en stabiliteit kan worden gewaarborgd
 • -  Binding: De binding tussen actieve leden versterken, zodat onderlinge samenwerking gefaciliteerd en gestimuleerd wordt.
 • -  Uitstraling: De website zal een nieuw uiterlijk moeten krijgen om aantrekkelijk te blijven voor huidige en toekomstige leden, de verschillende facetten van VERS moeten hierop worden verhelderd en overzicht moet worden gecreëerd. Ook offline willen we een eenduidige uitstraling hebben en herkenbaarheid opwekken tijdens verschillende activiteiten.
 • -  Samenwerkingen: Ook in de volgende bestuursperiode zullen we op zoek gaan en onderzoek doen naar nieuwe samenwerkingen om kennis van andere organisaties in te zetten voor onze leden
- Netwerk: We moeten meer netwerkmogelijkheden creëren en stimuleren om hierheen te gaan bij onze leden

4.3 PIJLER 3 - Zichtbaarheid
VERS is zichtbaar voor nieuwe makers en professionals

 • -  Industrie: We moeten de zichtbaarheid binnen de industrie vergroten door verschillende partijen te blijven benaderen, het gesprek aan te gaan en ons te vertegenwoordigen bij externe activiteiten
 • -  Makers: Veel nieuwe makers zijn niet bekend met VERS. De zichtbaarheid zal hier dus ook moeten worden vergroot door actieve ledenwerving. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van VERS langs moeten gaan bij scholen en opleidingen
 • -  Aanwezigheid: Een grote interesse van VERS blijft het idee om door heel Nederland aanwezig/bereikbaar zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedere geïnteresseerde zich welkom en gerepresenteerd voelt? Waarom wordt je lid als je niet kan meedoen?
 • -  Marketing: We zijn van plan om meer content te genereren om te kunnen delen hoe onze activiteiten eruit zien. Met meer content kunnen we ook gerichtere keuzes maken in wat we delen en hoe we dat doen.

 

 

16-12-2022

Vers Nieuws

VERS: DE SPIEGEL VAN DE MAKER »

VERS VOLGEN

     

SCHRIJF JE IN
VOOR DE NIEUWSBRIEF